Tổ chức thành công Đại hội hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng ủy khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày đăng: 05/04/2022
Lượt xem: 151

Sáng ngày 5/3/2022, tại Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội hội CCB các cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có 07 đồng chí hội viên đến từ chi hội CCB cơ quan Đảng ủy khối và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng HN; đồng chí Chu Nguyên Thành - bí thư Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; đồng chí Phan Ngọc Quân – Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng HN tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Chu Nguyên Thành - bí thư Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các chi hội CCB cơ quan Đảng ủy Khối và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố gồm có 18 hội viên tham gia công tác ở 2 cơ quan. Các chi hội tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham gia xây dựng tổ chức Đảng; thực hiện Quy chế dân chủ và tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của các chi hội là lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hội viên và tổ chức hội, 100% hội viên của 3 chi hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan và Hội CCB. 100% hội viên của của 3 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hàng năm, có đồng chí nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhận thức rõ nhiệm vụ, các chi hội đã bám sát kế hoạch công tác và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy các cơ quan và Ban chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố. Trên cương vị công tác, các hội viên đã tham mưu và trực tiếp xây dựng nhiều văn bản quan trọng của các Đảng ủy Khối và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cũng như đã tham mưu và trực tiếp triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần gương mẫu, nhiệt tình, gắn bó với công việc, toàn thể hội viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, chức năng tham mưu, tuyên truyền phổ biến Quy chế dân chủ và tham gia các cuộc vận động, đóng góp các Quỹ nhân đạo của Trung Ương, Thành phố và Hội CCB phát động…

Công tác xây dựng hội được triển khai quán triệt về tư tưởng chính trị; về đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội. Đặc biệt, chú trọng xây dựng Hội về tổ chức cán bộ. Thực hiện hướng dẫn của Ban chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố, nhiệm kỳ qua công tác kiện toán phát triển Hội được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc. Do tổng số hội viên ít, một số hội viên đã nghỉ hưu và chuyển công tác nên 3 chi hội đã thực hiện thủ tục đề nghị Ban Chấp hành Hội CCB Khối quyết định giải thể 3 chi hội và ra quyết định thành lập Hội CCB các cơ quan Đảng ủy Khối vào tháng 12/2022 với 7 hội viên thuộc hội CCB các cơ quan Đảng ủy khối và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Cựu Chiến binh các cơ quan Đảng ủy khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, Đại Hội đã bầu ra Chủ tịch Hội là đồng chí Nguyễn Quốc Anh; Phó chủ tịch Hội là đồng chí Nguyễn Khả Minh, đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới quán triệt Nghị quyết Đại hội, tập trung đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ tổ chức thi đua trong Hội; xây dựng nội dung thi đua sát với nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, với nhiều biện pháp, hình thức hiệu quả, thiết thực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CCB cơ quan Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2022-2027), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng các Đảng bộ Khối và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Anh - Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Hội viên Nguyễn Gia Tân phát biểu ý kiến đóng góp trước Đại hội 

Đồng chí Phan Ngọc Quân – Chủ tịch CCB Hội Khối các cơ quan Thành phố phát biểu định hướng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội

Ra mắt Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB các cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2022-2027

 Hội CCB các cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 hội viên

Các đại biểu, khách mời tham dự Đại Hội 

 

;