Giới thiệu chung
Ngày đăng: 20/04/2018

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hà Nội.

Năm 2008 Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tây với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (cũ).

Ngày 21/01/2017 Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội được tổ chức lại theo Quyết định 418/QĐ-UBND Thành phố trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Ngày 07/2/2018 UBND Thành phố phê duyệt Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc sáp nhập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Thành phố thực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

- Tên gọi đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

- Tên viết tắt tiếng anh: HANIF;

- Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Investment Fund for Development;

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Cơ sở 2: Khu văn phòng tầng 2 - CT13A, khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

Cơ sở 3: Khu văn phòng tầng 2 - CT14A1, khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại, fax, trang điện tử:

+ Điện thoại: (04) 39335469;

+ Fax: (04) 39335470;

+ Trang điện tử: www.quydautuphattrien.hanoi.gov.vn.

- Số lượng cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Quỹ đến thời điểm 01/2/2018: 160 người

- Số lượng các tổ chức Đảng, đoàn thể:

            + Đảng bộ

            + Công đoàn

            + Đoàn thanh niên

            + Hội cựu chiến binh

Về trang trước Lên đầu trang
;