THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ”
Ngày đăng: 15/03/2017
Lượt xem: 5

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu:

“Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ”

 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-QĐTPT ngày 16/4/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố về việc phê duyệt chủ trương thực hiện và dự toán kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Quỹ;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-QĐTPT ngày 16/4/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: “chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ” của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-QĐTPT ngày 02/5/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ” của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu:  “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ” của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội như sau:

1. Tên gói thầu: “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ”

2. Giá gói thầu: 1.879.679.648đồng. (Một tỷ tám trăm bẩy mươi chín triệu, sáu trăm bẩy mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi tám đồng)

3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

4. Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của Quỹ

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08giờ00 ngày 10/5/2018 đến  09giờ00 ngày 17/5/2018 (trong giờ hành chính)

6. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội - Tầng 2 tòa nhà CT13A khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội; điện thoại: 02439335473.

7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn).

8. Bảo đảm dự thầu: 28.000.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Tiền mặt, séc hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ00 ngày 17/5/2018.

10. Mở thầu: Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào hồi 09giờ30 ngày 17/5/2018 tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội - Tầng 2 tòa nhà CT13A khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02439335473.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất đến dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !

 

Về trang trước Lên đầu trang
;