THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm máy tính bảng và phụ kiện
Ngày đăng: 15/03/2017
Lượt xem: 5

    THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 1: Mua sắm máy tính bảng và phụ kiện

 Thuộc hạng mục: Mua sắm và trang bị máy tính bảng phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-QĐTPT ngày 05/03/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm máy tính bảng và phụ kiện thuộc hạng mục: Mua sắm và trang bị máy tính bảng phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng gói thầu số 1: Mua sắm máy tính bảng và phụ kiện thuộc hạng mục đầu tư mua sắm máy tính bảng phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội ngày 05/03/2018,

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư NTC Việt Nam

- Địa chỉ: Số 102, phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 216.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu, một trăm mười sáu triệu đồng).

- Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Quỹ

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty TNHH thương mại Vĩnh Hưng.

Hồ sơ đề xuất không hợp lệ.

2

Công ty TNHH CMC Thăng Long

Năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng, nhân sự đều không đáp ứng yêu cầu của HSYC

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thông báo đến các nhà thầu tham dự gói thầu trên được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hoàn thiện và ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Download thông báo tai đây !

Về trang trước Lên đầu trang
;