Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ
Ngày đăng: 08/08/2021

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ Quy trình cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, bao gồm: 

1. Quy trình khai thác dự án, hướng dẫn hồ sơ 

2. Quy trình thẩm tra, quyết định cho vay 

3. Quy trình giải ngân vốn vay 

Chi tiết tại đây:  - Quy trình vay vốn kèm Quyết định 192/QĐ-QĐTPT 

                           - Hồ sơ vay vốn

                           - Hồ sơ giải ngân

                            

 

 

 

Về trang trước Lên đầu trang
;