Tổ chức đảng, đoàn thể
Ngày đăng: 20/04/2018

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1. Bí thư Đảng ủy: Bà Chu Nguyên Thành - Tổng Giám đốc.

2. Phó bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Thế Hiệp- Phó Tổng Giám đốc.

3. Đảng ủy viên:

- Bà Bùi Thu Yến - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3

- Ông Nguyễn Danh Toàn - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Ông Lý Hoàng Thư - Trường phòng Tổ chức  - Hành chính 

II. BCH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Tổng Giám đốc

2. Phó Chủ tịch: Bà Phạm Thị Hồng Hoa - Trưởng phòng KHTC

3. Ủy viên Ban chấp hành

- Ông Đặng Hữu Công

- Ông Nguyễn Khả Minh

- Bà Nguyễn Minh Hiếu

- Bà Nguyễn Lệ Dung

- Bà Đặng Minh Hiền

- Bà Phạm Thị Liên Ngà

III. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Bí thư: Ông Ngô Mạnh Quí 

2. Phó Bí thư: Bà Nguyễn Kiều Oanh

3. Ủy viên Ban chấp hành 

               - Bà Trịnh Minh Châu 

- Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền

- Ông Nguyễn Đức Mạnh

- Ông Nguyễn Thị Nhật Lệ

- Ông Phan Thanh Tùng 

Về trang trước Lên đầu trang
;