Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Đầu tư phát triển và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021
Lượt xem: 821

Trong không khí mừng đảng, mừng xuân, để khẩn trương triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội ngay từ những ngày đầu năm 2021. Sáng ngày 23/02/2021, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (Quỹ Đầu tư phát triển) đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Công ty Urenco) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác ngày 28/5/2020 đã ký giữa hai đơn vị. Đồng chí Chu Nguyên Thành – Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và đồng chí Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Urenco đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển; Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty Urenco; các Trưởng, Phụ trách các Phòng/Ban thuộc hai đơn vị.

Tại Hội nghị, Hai bên thống nhất cao với các kết quả đạt được trong năm đầu tiên thực hiện thỏa thuận hợp tác. Hai đơn vị đã tích cực phối hợp thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết tại thỏa thuận hợp tác, cụ thể: Quỹ Đầu tư đã hướng dẫn Urenco gửi hồ sơ vay vốn để thẩm định và quyết định cho vay đối với dự án Đầu tư xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường Thành phố với Tổng mức đầu tư 58,851 tỷ đồng; thời gian từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn (ngày 09/4/2020) đến ngày trình ban hành quyết định và thông báo cho vay (ngày 22/4/2020) là 09 ngày làm việc. Quá trình Quỹ Đầu tư phát triển hướng dẫn, thẩm định hồ sơ vay vốn đảm bảo minh bạch, hỗ trợ Urenco và rút ngắn thời gian giải quyết và quyết định cho vay. Tuy nhiên, khoản vay chưa giải ngân được do lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư chưa được phê duyệt.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất các biện pháp để triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong năm 2021. Theo đó, Urenco dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021-2023: nhu cầu đầu tư thiết bị là 154,596 tỷ đồng; trong đó nhu cầu vay vốn để đầu tư thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải là 73,16 tỷ đồng. Riêng năm 2021 có nhu cầu đầu tư 79,088 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 40,316 tỷ đồng đối với Dự án đầu tư 21 xe vận chuyển rác, 18 xe tải nhỏ và 4 xe rửa đường. Công ty đề xuất vay vốn từ nguồn vốn nhận ủy thác Quỹ BVMT trong Quý I/2021 để thực hiện dự án đầu tư 15 xe vận chuyển rác (TMĐT 33 tỷ đồng). Ngoài nhu cầu đầu tư thiết bị, Urenco còn dự kiến đầu tư 41,164 tỷ đồng đối với các DA ĐTXD cơ bản, trong đó nhu cầu vay vốn năm 2021 là 12,427 tỷ đồng để đầu tư 05 điểm chuyển tải rác và cải tạo bãi Lâm Du II.  Tổng nhu cầu vay vốn của Urenco năm 2021 là 52,74 tỷ đồng. Các dự án có nhu cầu vay vốn đều thuộc đối tượng cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển. Trong đó, các dự án vay vốn đầu tư xe, máy, thiết bị thuộc đối tượng cho vay từ nguồn vốn nhận ủy thác Quỹ Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty Urenco đang thực hiện báo cáo UBND TP đề án và kế hoạch đầu tư trung, dài hạn trong đó có một số dự án đầu tư quy mô lớn đề nghị được tiếp cận các nguồn vốn (vốn ủy thác, vốn điều lệ) của Quỹ Đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp vốn với các Ngân hàng thương mại và các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương…

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết ngày 28/5/2020 và bổ sung thêm các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Thỏa thuận hợp tác trong năm thứ 2, bao gồm: Tiếp tục cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để phối hợp thực hiện. Công ty Urenco tổng hợp các nhu cầu của Tổng Công ty và các Công ty thành viên về kế hoạch đầu tư của năm 2021 và các năm tiếp theo, đề xuất các nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu  tư phát triển. Về phía Quỹ, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo giao Phòng Nghiệp vụ 3 làm đầu mối triển khai ngay công tác cho vay các dự án của năm 2021; Yêu cầu các phòng nghiệp vụ tích cực, rút ngắn thời gian thẩm định, nhanh chóng triển khai có hiệu quả, bài bản khoa học, giải ngân đạt tiến độ nhanh nhất; đề nghị và trình HĐQL phê duyệt ban hành mức lãi suất để đáp ứng nhu cầu của Công ty; Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để tham mưu với UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đầu tư trong đó có nguồn vốn vay tại Quỹ Đầu tư; phối hợp xây dựng cơ chế cho vay đầu tư mua sắm thiết bị giúp rút ngắn thời gian giải quyết cho vay…

 

Về trang trước Lên đầu trang
;