Tham gia hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật phòng chống Covid19" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng: 22/06/2021
Lượt xem: 86

                Triển khai  Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 1893/UBND-NC ngày 14/6/2021 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

                Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tuyên truyền và phát động đến toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

              1. Thông báo 465/TB-QĐTPT ngày 22/6/2021 về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông báo 465/TB-QĐTPT

                2. Thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: http://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/.

                3. Thời gian tham dự cuộc thi: từ ngày 20/6 đến hết ngày 1/8/2021

                4. Tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/.

                Hoặc tại đây:   - Thể lệ cuộc thi

                                        - Hướng dẫn dự thi

                                        - Bộ câu hỏi thi

;