Sáng ngày 10/12/2018, tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro và Chi bộ Phòng nghiệp vụ 1 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Khánh Huyền và Đặng Ngọc Khanh
Ngày đăng: 14/12/2018
Lượt xem: 87

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Ngọc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Quỹ cùng đông đủ các đ/c đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

 Trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

Sau khi đồng chí đảng viên mới tuyên thệ, đại diện Cấp ủy Chi bộ quán triệt nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày được tổ chức Kết nạp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Quỹ chúc mừng hai đảng viên mới và mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Chi bộ Phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao nhiệm vụ cho hai Chi bộ tiếp tục giúp đỡ hai đảng viên mới trong thời gian dự bị để được thành chính thức.

Buổi Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp đảng viên mới. Lễ kết nạp đảng viên mới là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của hai Chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro và Chi bộ Phòng nghiệp vụ 1 nói riêng, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố nói chung./.  

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới của 2 Chi bộ Phòng Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro và Phòng nghiệp vụ 1:

Hình ảnh Lễ Kết nạp đảng viên mới Nguyễn Thị Khánh Huyền của Chi bộ Phòng KSNB & QLRR

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Huyền đảng viên mới tuyên thệ

Đồng chí Ngô Bích Hồng – Phó Bí thư Chi bộ Phòng KSNB & QLRR trao Quyết định và tặng hoa

cho đảng viên mới Nguyễn Thị Khánh Huyền

Đồng chí Ngô Bích Hồng – Phó Bí thư Chi bộ Phòng KSNB & QLRR Quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn đối với đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức

giúp đỡ đảng viên mới Nguyễn Thị Khánh Huyền

Đồng chí Phạm Ngọc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Quỹ phát biểu tại buổi lễ kết nạp

đảng viên mới Nguyễn Thị Khánh Huyền

Các đ/c đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ KSNB & QLRR chụp ảnh cùng đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thị Khánh Huyền

Hình ảnh Lễ Kết nạp đảng viên mới Đặng Ngọc Khanh của Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1

Đồng chí Đặng Ngọc Khanh đảng viên mới tuyên thệ

Đồng chí Lý Hoàng Thư – Bí thư Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 trao Quyết định cho đảng viên mới Đặng Ngọc Khanh

Đồng chí Lý Hoàng Thư – Bí thư Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 Quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn đối với đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên mới Đặng Ngọc Khanh

Đồng chí Phạm Ngọc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Quỹ phát biểu tại buổi lễ kết nạp

đảng viên mới Đặng Ngọc Khanh

Đồng chí Phạm Ngọc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Quỹ và Đồng chí Lý Hoàng Thư  – Bí thư Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 tặng hoa chúc mừng tân đảng viên Đặng Ngọc Khanh

Các đ/c đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ Nghiệp vụ 1 chụp ảnh cùng đồng chí đảng viên mới Đặng Ngọc Khanh

 

 

 

 

 

 

;