Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.
Ngày đăng: 07/10/2021
Lượt xem: 411

Tham dự lễ ký kết, về phía Quỹ Đầu tư có ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Tổng Giám đốc, bà Bùi Thu Yến - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, ông Vũ Thanh Tùng - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro, bà Phạm Thị Hồng Hoa - Kế toán trưởng; Về phía Công ty có ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc, ông Phạm Cao Thắng - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hải Phong - Kế toán trưởng.

Dự án vay vốn thuộc kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2019-2024 phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội của Công ty. Đây là dự án đầu tiên được áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi mới là 2,6%/năm, sau khi Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phê duyệt Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 16/8/2021 về việc ban hành mức lãi suất cho vay ưu đãi từ nguồn vốn quỹ bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Công ty cũng đã chia sẻ về các dự án dự kiến thực hiện trong thời gian tới của Công ty, và mong muốn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía Quỹ Đầu tư. Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ 3 tiếp tục làm đầu mối liên hệ, làm việc để hướng dẫn Công ty xây dựng hồ sơ vay vốn đối với các dự án theo quy định.

Việc ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đối với Dự án và các công tác khác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Đầu tư và Công ty là những hoạt động trọng tâm, thiết thực của hai bên để triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội, với mục tiêu phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ ký kết hợp đồng tín dụng:

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát biểu tại lễ ký kết.

Hai bên triển khai ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay đối với Dự án (1).

Hai bên triển khai ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay đối với Dự án (2).

Việc ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đối với Dự án sẽ góp phần phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

Về trang trước Lên đầu trang
;