Khởi sắc trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư sau hợp nhất
Ngày đăng: 04/12/2018
Lượt xem: 121

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (cũ), Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường. Đến ngày 7/2/2018, UBND Thành phố tiếp tục sáp nhập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ vào Quỹ Đầu tư.  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ được quy định cụ thể tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố với các nhiệm vụ: huy động vốn; đầu tư trực tiếp; cho vay; góp vốn thành lập doanh nghiệp; ủy thác, nhận ủy thác và thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thành phố giao.

Ngay sau khi hợp nhất, Quỹ đã nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy định chức năng và nhiệm vụ, 11 quy chế hoạt động. Các quy định ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển quản lý nguồn vốn và hoạt động Quỹ phát triển đất, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã cơ bản hoàn thiện,

Xác định hoạt động cho vay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi hợp nhất Lãnh đạo Quỹ đã quan tâm, chỉ đạo, định hướng, tập trung thực hiện nhiệm vụ cho vay; phối hợp với các sở ngành liên quan để tiếp cận các dự án có nhu cầu vay vốn theo định hướng phát triển của Thành phố, nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay của Quỹ, đảm bảo theo quy định.

Về công tác xúc tiến cho vay: tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến cho vay các lĩnh vực đầu tư; tổ chức 03 hội nghị, hội thảo giới thiệu, xúc tiến hoạt động cho vay, thu hút được sự quan tâm của các trung tâm, hiệp hội và hơn 160 lượt doanh nghiệp, chủ đầu tư tham dự, trong đó có 02 hội nghị chuyên đề về lĩnh vực y tế, nước sạch nông thôn; ký kết thỏa thuận hợp tác với 03 đơn vị để cho vay, trong đó thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty điện lực Hà Nội để cho vay 58 dự án phát triển lưới điện trên địa bàn Thành phố với tổng giá trị khoảng 700 tỷ đồng.

Về công tác tiếp cận, khai thác dự án: tiếp cận trên 100 dự án để cho vay với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 6.500 tỷ đồng (9 dự án thuộc lĩnh vực y tế với nhu cầu vốn khoảng 1.900 tỷ; 6 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với nhu cầu vốn khoảng 550 tỷ; 15 dự án thuộc lĩnh vực nước sạch với nhu cầu vốn khoảng 1.560 tỷ; 6 dự án đầu tư hạ tầng với nhu cầu vốn khoảng 650 tỷ; 5 dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư với nhu cầu vốn khoảng 1.000 tỷ; khoảng 60 dự án phát triển lưới điện với nhu cầu vốn khoảng 700 tỷ; 6 dự án thuộc lĩnh vực môi trường với nhu cầu vốn khoảng 80 tỷ và một số dự án khác).

Về công tác giải ngân, quản lý cho vay: thực hiện quản lý cho vay 20 dự án với tổng giá trị các hợp đồng tín dụng là 813,7 tỷ đồng (trong đó giai đoạn sau hợp nhất đã giải quyết cho vay mới 13 dự án với tổng giá trị các HĐTD là 485,7 tỷ đồng). Cụ thể: 8 dự án thuộc lĩnh vực nước sạch với giá trị HĐTD là 174 tỷ (tỷ trọng 21%); 3 dự án điện lực với giá trị HĐTD 220 tỷ (tỷ trọng 27%); 4 dự án thuộc lĩnh vực môi trường với giá trị HĐTD là 65 tỷ (tỷ trọng 8%); 3 dự án nhà ở xã hội, nhà tái định cư với giá trị HĐTD là 157,8 tỷ (tỷ trọng 20%); 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với giá trị HĐTD là 147 tỷ (tỷ trọng 18%); 1 dự án giết mổ gia súc, gia cầm với giá trị HĐTD là 37 tỷ (tỷ trọng 6%). Công tác quản lý sau vay được đảm bảo kịp thời, an toàn, không có nợ xấu xảy ra.

Mặc dù thời gian qua Quỹ đã tích cực khai thác, tiếp cận nhiều dự án, tuy nhiên doanh số cho vay chưa cao, nguyên nhân do đối tượng cho vay hạn chế, chủ yếu là các dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực phục vụ nhu cầu an sinh, xã hội; điều kiện vay vốn được quy định chặt chẽ; Dự án vay vốn phải có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ....

Trong thời gian tới Quỹ tiếp tục tiếp cận mở rộng, đa dạng hóa các lĩnh vực cho vay trên nhiều lĩnh vực như nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, trường học, bệnh viện, điện, nước sạch, xử lý rác thải, hạ tầng cụm công nghiệp..., tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội.

Dự án lắp bổ sung máy biến áp 110k T2 Phú Nghĩa

Dự án đầu tư lưới điện trung áp đồng bộ với lưới điện hạ áp RE2

Về trang trước Lên đầu trang
;