Hội nghị triển khai kế hoạch Thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022
Ngày đăng: 28/03/2022
Lượt xem: 132

           Ngày 25/3/2022, tại Ban QLDA Công trình giao thông TP Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 17 đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022. Đại điện Đảng ủy, ban Giám đốc, đồng chí Chu Nguyên Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quỹ đã tham dự hội nghị. 7 đơn vị trong Cụm thi đua số 17, gồm 6 Ban quản lý và Quỹ Đầu tư đã cùng ký giao ước thi đua năm 2022 với những nội dung cụ thể như: Phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiến chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô.

Các đơn vị cùng ký Giao ước thi đua năm 2022

          Trong đó, chú trọng hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2021- 2025 do Thành phố phát động và triển khai với nhiều giải pháp, biện pháp, mô hình hay, cách làm mới: phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”. Cùng đó, thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Với vai trò là đơn vị Cụm phó, Tổng Giám đốc Quỹ đã thông qua Hội nghị Quy chế hoạt động Cụm thi đua 17 năm 2022 và có những ý kiến đóng góp thiết thực vào việc xây dựng kế hoạch thi đua của cụm, tiêu chí chấm điểm cho sát với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong cụm. Nhất là trong thời gian sắp tới, việc sáp nhập các đơn vị diễn ra khiến tổ chức cụm bị thay đổi chỉ còn 5 đơn vị.

Đồng chí Trần Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng phát biểu

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên Cụm. Đồng thời cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị Cụm thi đua số 17 cần chú trọng. trong đó, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 10 ngày 10/12/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Đồng thời, bổ sung vào chương trình hoạt động của Cụm những hoạt động thiết thực, gần với các hoạt động thực tế của các đơn vị….

;